Pomeranje ispita Nacionalna geografija u oktobarskom roku

Ispit Nacionalna geografija u okotobarskom roku održaće se 19.10.2020. u 11