Raspored ispita u dodatnom ispitnom roku na Departmanu za fiziku

OAS Fizika

 

Naziv predmeta

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mehanika

22.10. u 9.00

22.10. u 14.00

Matematika 1

20.10. u 9.00

21.10. u 11.00

Тermodinamika i molekularna fizika

19.10. u 9.00

19.10. u 14.00

Matematika 2

20.10. u 9.00

23.10. u 9.00

Psihologija

 

23.10. u 9.00

Elektromagnetizam

20.10. u 9.00

20.10. u 14.00

Optika

21.10. u 9.00

21.10. u 14.00

Matematička fizika

19.10. u 9.00

19.10. u 14.00

Osnove statističke fizike

20.10. u 9.00

20.10. u 14.00

Osnove atomske i molekularne fizike

19.10. u 9.00

19.10. u 14.00

Eksperimentalne metode u fizici

 

23.10. u 9.00

Osnove kvantne mehanike

22.10. u 9.00

22.10. u 14.00

Osnove fizike čvrstog stanja

21.10. u 9.00

21.10. u 14.00

 

MAS Fizika

Naziv predmeta

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Osnove fizike jonizovanih gasova

 

21.10. u 9.00

Fizika elementarnih čestica

19.10. u 9.00

19.10. u 14.00