Erasmus+ projekat: NETCHEM je izabran za najbolji primer dobre prakse

Erasmus+ projekat: NETCHEM - ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers
in Instrumental Analytical Chemistry Education
(573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) je izabran za najbolji primer dobre prakse od 287 projekata za period 2015. i 2016. godine. Selekciju je izvršila EACEA na osnovu kvaliteta postignuća i rezultata projekta. Prezentacija projekta, Univerziteta u Nišu i Prirodno-matematičkog fakulteta kao koordinatora projekta će biti održana u Briselu 23. oktobra 2020.

Video materijal je dostupan na linku .

Best practice project email confirmation