Javni konkurs za dodelu nagrade « IVAN ĐAJA » za najbolju doktorsku disertaciju i master rad u toku školske 2019/20.

Institut za fiziologiju i biohemiju "Ivan Đaja"     Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljuje JAVNI КONКURS  za   DODELU NAGRADE « IVAN ĐAJA »  za   NAJBOLjU DOКТORSКU DISERТACIJU I  MASТER RAD  iz oblasti Fiziologije, urađene u institutima i univerzitetima u Srbiji i odbranjene u toku školske 2019/2020. godine.

Prijava treba da sadrži:

  • Biografiju i lične podatke podnosioca
  •  (adresa stanovanja i opština, kontakt telefon, JMBG i elektronska adresa)
  • Doktorsku disertaciju ili master rad

Prijave podneti na adresu:   Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu , Studentski Тrg 16, 11000 Beograd, do 28. decembra 2020. godine

NAGRADNI FOND  IZNOSI 40 000 dinara za najbolju doktorsku disertaciju i 20 000 dinara za najbolji master rad.

Nagrade će biti dodeljene 27. januara 2021. godine, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konkurs