Nadoknade lab. vežbi na Departmanu za fiziku i plan nadoknade lab. vežbi koje drže nastavnici sa Departmana za fiziku na drugim Departmanima

Termini nadoknadi laboratorisjkih vežbi u obaveštenju u prilogu.

Obaveštenje