Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije Aleksandra Kostića

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "FIKSNE I NAJBOLJE APROKIMACIONE TAČKE ZA PRESLIKAVANJA NA METRIČKIM PROSTORIMA I UOPŠTENJA"  zakazana je za 21.01.2021. u 12 časova.

Kandidat: Aleksandar Kostić, master matematičar

Obaveštenje