Poziv za dodelu OAS i MAS DIPLOMA

Od ponedeljka 15.04.2021. godine, svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za nastavu i studentska pitanja, kancelarija br. 16, u ul. Višegradska 33. 

NAPOMENA: Ovo obaveštenje se odnosi samo na studente koji su izvršili uplatu prema Univerzitetu za izdavanje diplome i dostaavili uplatnice Službi za nastavu i studentska pitanja.
 

Obaveštenje