Belgrade BioInformatics Conference 2021, Virtual Conference, June 21-25, 2021

Detaljnije u prilogu i na sajtu https://belbi.bg.ac.rs/.

BelBI2021 third invitation