XIV NAUČNO-STRUČNI SKUP - STUDENTI U SUSRET NAUCI

Poštovane koleginice i kolege,

U novembru 2021. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 14. multidisciplinarni naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – StES 2021. sa međunarodnim učešćem. Skup će se održati u Banjoj Luci od 25. do 27. novembra 2021. godine.

Prijave i dostavljanje apstrakta/rada do 1.10.2021.

Više informacija možete naći u prilozima.

Plakat-STES2021
STES21
Uputstvo za pisanje radova 2021.
Prijavni obrazac stes2021