Naučno-popularna predavanja povodom obeležavanja Dana Fakulteta i 50 godina postojanja i uspešnog rada Departmana za hemiju, Departmana za fiziku i Departmana za matematiku

Poštovani,  

Prirodno-matematički fakultet u Nišu Vas poziva na seriju predavanja povodom obeležavanja Dana Fakulteta i 50 godina postojanja i uspešnog rada Departmana za hemiju, Departmana za fiziku i Departmana za matematiku. Predavanja će biti održana onlajn preko ZOOM platforme. Prisupni parametri su navedeni za svako predavanje.

Predavanja