Odluka dekana o produžetku roka za odbranu završnih radova

Detalji u prilogu.

Odluka o produžetku roka za odbranu završnih radova