Slobodno mesto za buduće studente doktorskih akademskih studija biologije na naučno-istraživačkom projektu u laboratoriji za molekularnu biologiju i biotehnologiju

U Laboratoriji za molekularnu biologiju i biotehnologiju Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu postoji slobodno mesto za studenta doktoranta, koji će ove jeseni upisati DAS Biologija. Student bi se uključio u tim istraživača koji se bavi na multidimenzionalnim rasvetljavanjem molekularnih karakteristika genoma, epigenoma i transkriptoma difuznih glioma na uzorcima srpskih pacijenata. U toku eksperimetalnog rada na doktorskoj disertaciji biće savladane brojne tehnike iz oblasti molekularne biologije, molekularne dijagnostike i biotehnologije. Rok za prijavu je 18.10.2021.godine na mail: tatjana.mitrovic@pmf.edu.rs.