Dodatni ispitni rok

Poštovani studenti, nastavnici i saradnici,
 

Odlukom Nastavno-naučnog veća PMF-a odobren je dodatni ispitni rok koji počinje 4.10. a završava se 9.10.2021. godine. Na temu broja ispita i odgovarajućih finansijskih nadoknada tretiraće se kao redovni ispitni rok. Prijava ispita biće u periodu od 27.09. zaključno sa  30.09.2021. god. Raspored polaganja ispita će biti na sajtu Fakulteta najkasnije do početka prijave ispita.
 

Snežana Tošić, prodekan za nastavu

Dodatni ispitni rok