Obaveštenje za studente koji su izgubili status studenta

Obaveštavaju se studenti osnovnih i master akademskih studija koji su, zbog neupisivanja tekuće školske godine ili neke od prethodnih, ispisivanja sa Fakulteta ili zbog isteka roka za završetak studija, izgubili status studenta da mogu podneti zahtev za ponovni upis na aktuelne studijske programe Fakulteta. Potrebno je da uz zahtev podnesu i potrebnu dokumentaciju Službi za nastavu i studentska pitanja najkasnije do 1.10.2021. godine. Potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja kao i u Pravilniku o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )