Obaveštenje za studente drugih visokoškolskih ustanova

Obaveštavaju se studenti drugih visokoškolskih ustanova koji žele da upišu neki od studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta da zahtev sa potrebnom dokumentacijom mogu podneti Službi za nastavu i studentska pitanja najkasnije do 1.10.2021. godine. Potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja kao i u Pravilniku o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )