Odluka dekana o načinu izvođenja nastavnih aktivnosti u toku meseca oktobra

Odluka dekana o načinu izvođenja nastavnih aktivnosti tokom oktobra meseca školske 2021/22.

Izvođenje nastave oktobar