Obaveštenje za studente koji sa školskom 2020/21. godinom gube status studenta

 

Podnošenje zahteva za ponovni upis na studijski program (reupis) obaviće se od 18.10. zaključno sa 21.10.2021. u Službi za nastavu i studentska pitanja.  


Potrebne informacije mogu se naći u Pravilniku o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu na linku
https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf

 

Snežana Тošić - prodekan za nastavu

Odluka Nastavno-naučnog veća - rok za završetak studija