Rang liste za upis viših godina studija na OAS i MAS (BIOLOGIJA I EKOLOGIJA)

Rang liste su u prilogu.

Rang lista - OAS BIO II godina
Rang lista - OAS BIO III godina
Rang lista - MAS Biologija II godina
Rang lista - MAS Ekologija II godina