Obaveštenje o vrednovanju vannastavnih aktivnosti

Poštovani studenti, pisanu molbu i dokaze o ispunjenosti uslova za dodelu ESPB bodova za vannastavne aktivnosti a po Pravilniku o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata Univerziteta u Nišu (Pravilnik u prilogu) možete podneti prodekanu za nastavu kao predsedniku Komisije za vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata Prirodno-matematičkog fakulteta najkasnije do 5.11.2021. godine a preko pisarnice Fakulteta.

Snežana Tošić, prodekan za nastavu PMF-a

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata