Poziv studentima doktorskih studija

Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja materije Instituta za nuklearne nauke “Vinča” u Beogradu poziva sve zainteresovane studente doktorskih studija fizike da se priključe radu na projektu FERROIC SENS koji će konkurisati za finansiranje na javnom pozivu u okviru Programa PRIZMA. U okviru predloga projekta planirano je finansiranje za 2 studenta doktorskih studija u trajanju od 3 godine (koji su upisani 2022. godine ili ranije). Rang lista i spisak odobrenih projekata biće poznati tek nakon procesa evaluacije.

Projekat se pretežno bavi eksperimentalnim ispitivanjem magnetoelektričnih (ME) kompozitnih materijala, od fabrikacije i strukturne karakterizacije do merenja magnetnih, dielektričnih i feroelektričnih osobina. Кrajnji cilj projekta je konstrukcija ultra osetljivog senzora magnetnog polja, tako da bi aktivnosti studenta na ovom projektu pored eksperimentalnog rada na karakterizaciji ME materijala i simulaciji njihovih osobina, mogle obuhvatiti i rad na razvoju elektronike, ukoliko se to nalazi u sferi interesovanja studenta.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoju biografiju Mariji Perović (mara.perovic@vinca.rs) ili Vladanu Кusigerskom (vladank@vinca.rs). Rok za prijavu je 05.10.2022. godine.