Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije – studijski program Računarske nauke, predmet Informatika

Nedelja

Тema

Broj časova

Datum

Predavač

1

Osnovno o računarima

2

01.04.2023.

Vukašin Stanojević

Osnovno o WWW – u

2

Aleksandar Trokicić

2

Pamćenje podataka na računaru

2

08.04.2023.

Ivana Micić

Zorana Jančić

Osnovi programiranja

2

3

Osnovi programiranja

4

22.04.2023.

Jelena Matejić

4

Osnovi programiranja

4

13.05.2023.

Marko Milošević

5

Osnovni algoritmi

4

20.05.2023.

Ivan Stanković

6

Osnovni algoritmi

4

27.05.2023.

Milan Bašić

 

Pripremna nastava će se držati u terminima datim u tabeli, sa početkom u 10h, svake navedene subote u prostoriji broj 210 (na drugom spratu). Pripremna nastava je besplatna.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na email ivan.stankovic@pmf.edu.rs.