U okviru obeležavanja 50 godina postojanja i uspešnog rada Departmana za hemiju, Departmana za fiziku, Departmana za matematiku i 22. godine samostalnog rada Fakulteta, 17.9.2021. godine organizovan je svečani prijem predstavnika Univerziteta, drugih fakulteta, grada Niša, kao i dodela povelja nastavnicima, saradnicima i istraživačima za postignute rezultate u 2020. godini.