Maja M. Raičević

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 

 maja.raicevic@pmf.edu.rs