Livija M. Кeković

dipl. inženjer elektronike

Samostalni stručnotehnički saradnik za upravljanje kvalitetom i digitalizaciju

Livija M. Кeković

 Služba za opšte i pravne poslove

 kancelarija 117

018/533 015, lok.153

 livija@pmf.ni.ac.rs