Livija M. Кeković

dipl. inženjer elektronike

Projektant informatičke infrastrukture

Livija M. Кeković

 Računarski centar

 kancelarija 117

018/533 015, lok.153

 livija@pmf.ni.ac.rs