Nemanja N. Mladenović

Master biolog

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija biologije

 

 nemanja.mladenovic@pmf.edu.rs