Snežana P. Ćirić

dipl. pravnik

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova – Šef Službe za opšte i pravne poslove

Slika nije dostupna

 Služba za opšte i pravne poslove

 kancelarija 101

018/533 015, lok.132