Marija D. Veličković

birotehničar

Referent za pravne, kadrovske administrativne poslove

Slika nije dostupna

 Služba za opšte i pravne poslove

 kancelarija 101

018/533 015, lok.132

 marijapmf@gmail.com