Maja P. Mitić

dipl. inženjer zaštite životne sredine

Diplomirani bibliotekar - Šef Biblioteke u Službi za nastavu i nauku Fakulteta

Slika nije dostupna

 Biblioteka

 kancelarija 8

018/533-015 lok.126

 mmaja@pmf.ni.ac.rs