Milena M. Ilić

ekonomski tehničar

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

Milena M. Ilić

 Služba za nastavu i studenstka pitanja

 kancelarija 16

018/533 015, lok.146

 milenad@pmf.ni.ac.rs

 milenad81@hotmail.com