Milena M. Ilić

ekonomski tehničar

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

Milena M. Ilić

 Služba za nastavu i studenstka pitanja

 kancelarija 16

018/533 015, lok.146

milenad@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

milenad81@botblocker@heartinternet.ukhotmail.com