Dr Danijela V. Bojić

Doktor nauka

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 laboratorija FF-106

 danijela.bojic@pmf.edu.rs