Milena D. Jovanović

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i student

Milena D. Jovanović

 Služba za nastavu i studenstka pitanja

 kancelarija 15

018/533 015, lok.112

 meca@pmf.ni.ac.rs

 meca68@yahoo.com