Milena D. Jovanović

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i studentska pitanja

Milena D. Jovanović

 Služba za nastavu i studenstka pitanja

Funkcija:

 Šef službe za nastavu i studentska pitanja

 kancelarija 15

018/533 015, lok.112

meca@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

meca68@botblocker@heartinternet.ukyahoo.com