Lidija B. Miletić

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 kancelarija FF-10

 lidija.miletic@pmf.edu.rs