Miljan M. Тošić

dipl. ekonomista

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Slika nije dostupna

 Služba za materijalno i finansijsko poslovanje

Funkcija:

 član Saveta

 kancelarija 105

018/533 015,lok.133

mtosic@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs