Danica M. Dobrosavljević

prof. istorije

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku sara

Danica M. Dobrosavljević

 Izdavačka delatnost

Funkcija:

 član Saveta

 kancelarija 109

018/533 015, lok.136

danica@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs