Radovan M. Pavlović

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 drugo FF-112

 radovan.pavlovic@pmf.edu.rs