Andrea Lj. Žabar Popović

dipl. biolog

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Andrea Lj. Žabar Popović

 Laboratorija biologije

 kabinet 402

 andrea@pmf.ni.ac.rs