Andrea Lj. Žabar Popović

dipl. biolog

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

Andrea Lj. Žabar Popović

 Laboratorija biologije

Funkcija:

 član Saveta

 kabinet 402

andrea@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs