Jovana Lj. Anđelković

dipl. biolog

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija biologije

 kabinet 402

018/533 - 015, lokal 109

 jovana.andjelkovic@pmf.edu.rs