Mr Branislava V. Đurić-Stanojević

Magistar

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija fizike

 laboratorija 501

018/533 015, lok.115

 bdjs@junis.ni.ac.rs