Olivera D. Anđelković

dipl. hemičar

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 kancelarija FF-10

 olivera.andjelkovic@pmf.edu.rs