10:20, 21.01.2021. | DOGAĐAJ


NIŠ

StES- Studenti u susret nauci

Autor: Aleksandra Petrović, izvor: PMF Žurnal

Studenti u susret nauci (StES) je multidisciplinarna studentska naučno- stručna konferencija koju organizuju Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci i Univerzitet u Banja Luci pod pokroviteljstvom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.  

Konferencija se održava od 2008. godine, a prethodne, 2020. godine je organizovana po 13. put, u trajanju od 26. do 28. Novembra, na Univerzitetu u Banja Luci. O ovoj konferenciji razgovarala sam sa koleginicom Anom Milenković, studentkinjom 3. godine osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno- matematičkog fakulteta u Nišu, koja je po drugi put učestvovala na ovom skupu i ostvarila odličan rezultat.

StES je skup sa međunarodnim učešćem, a pravo učešća imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi istraživači do 30 godina starosti. Skup je interdisciplinarnog karaktera te omogućuje studentima izlaganje svojih naučno – stručnih radova, ali i pruža priliku da dobiju uvid u naučna dostignuća studenata drugih univerziteta.

Radovi su razvrstani u šest naučnih oblasti: prirodne nauke; inženjerstvo i tehnologija; zdravstvene nauke; biotehničke-poljoprivredne nauke; društvene nauke i humanističke nauke.

Prethodnih godina su na skupu učestvovali studenti iz velikog broja zemalja, kako iz regiona, tako i iz ostalih delova sveta, iz Francuske, Nemačke, Španije, Rusije, Turske, Indije, Kine, SAD-a…

Cilj konferencije je uvid u naučno- stručna dostignuća studenata, njihovo dalje upućivanje u naučni rad kao i njegovo poboljšanje, i upoznavanje sa radovima i rezultatima studenata drugih univerziteta.

Koleginica Ana Milenković se 2019. godine na konferenciji predstavila radom “Diverzitet parazitoidnih osa potfamilije Aphidiinae (Hymenoptera:Braconidae) i biljnih vaši (Hemiptera:Aphididae) na teritoriji grada Niša” pod mentorstvom Dr Saše S. Stankovića, kada je osvojila prvo mesto u oblasti Biologije i prvo mesto u oblasti Prirodnih nauka.

Prethodne 2020 . godine učestvovala je sa radom “Mikrobiološko ispitivanje čistoće upotrebljenih uzoraka kozmetičkih proizvoda”, pod mentorstvom asistenta Nikole Stankovića. Tada je osvojila prvo mesto u oblasti Biologije i drugo mesto u oblasti Prirodnih nauka.  

Istraživanje sprovedeno u okviru ovog rada dalo je doprinos za podizanje svesti na moguće zdravstvene probleme do kojih može doći upotrebom neadekvatno izloženih uzoraka. Uzorci podvrgnuti ispitivanjima bili su kontaminirani bakterijama i gljivicama. Najzastupljenije bakterije bile su iz rodova Staphylococcus, Bacillus i  Micrococcus ; dok su od gljivica pronađeni pripadnici rodova Aspergillus i Penicillium.

Dokazano je da kozmetički proizvodi predstavljaju pogodnu površinu za razvoj mikroorganizama koji mogu kontaminirati proizvode tako što se prenesu sa korisnika, ali i svojim prisustvom u vazduhu.  Kontaminacija proizvoda se može sprečiti kontrolom higijenskih uslova u kojima se nalaze proizvodi, kontrolom ponašanja potrošača…

StES predstavlja jedinstvenu priliku da se poboljša naučno-istraživački rad studenata u Banja Luci i regionu, da se promoviše naučni duh, da se razmene mišlјenja i iskustva i sklope nova prijatelјstva.  Pozivamo vas da se detaljnije informišete o ovom zanimljivom skupu, pa možda odlučite da učestvujete narednih godina.