(M2.M1101) Тeorija verovatnoća

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Marija (Gradimir) Milošević

Vežbe:

Dušan (Dragan) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci