(M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dejan (Borisav) Ilić

Vežbe:

Marija (Stanoje) Cvetković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci