Dr Dejan B. Ilić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Dejan B. Ilić

Dr Dejan B. Ilić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 205

018/533 015, lok.116

Biografija

Дејан Илић је рођен 4. јануара 1973. године у Владичином Хану, где је завршио основну школу и гимназију.  Основне студије на Филозофском факултету у Нишу, на групи за Mатематику(смер Рачунарство и информатика) уписао је школске 1991/92. године. Студије је завршио 29. априла 1996. године са просечном оценом 9,00 чиме стекао звање ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР за рачунарство и информатику. По завршетку студија, октобра 1996. године, уписао је последипломске студије на Филозофском факултету у Нишу, на групи за Математику. Магистрирао је
BiografijaAngažovanjaPublikacije