Dr Dejan B. Ilić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Dejan B. Ilić

Dr Dejan B. Ilić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 205

018/533 015, lok.116

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije

Upravnik Departmana za matematiku