(M2.M1120) Uopšteni inverzi

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vladimir (Svetislav) Pavlović

Vežbe:

Vladimir (Svetislav) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci