(M2.M1120) Uopšteni inverzi

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jovana (Siniša) Milenković

Vežbe:

Jovana (Siniša) Milenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta