(M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Profesor matematike
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jovana (Тrendafil) Nikolov Radenković

Vežbe:

Jovana (Тrendafil) Nikolov Radenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci