Dr Jovana Т. Nikolov Radenković

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Jovana Т. Nikolov Radenković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 206

Biografija

Лични подаци Име и презиме:                           Јована Николов Раденковић
Датум и место рођења:            22.09.1986, Ниш, Србија   Образовање 23.12.2009 - 1.10.2015.         Природно-математички факултет, Универзитет у  Нишу, 
                                                докторске академске студије, студијски програм Математика 1.10.2005 - 15.12.2009           Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, одсек за Математи
BiografijaAngažovanjaPublikacije