Dr Jovana Т. Nikolov Radenković

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Jovana Т. Nikolov Radenković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 206

Biografija

Лични подаци Име и презиме:                           Јована Николов Раденковић
Датум и место рођења:            22.09.1986, Ниш, Србија   Образовање 2009 - 2015                          Природно-математички факултет, Универзитет у  Нишу, 
                                                докторске академске студије, студијски програм Математика 2005 - 2009                          Природно-математички факултет,
BiografijaAngažovanjaPublikacije