(M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Profesor matematike
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+4+0+045+60+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Jelena (Slobodan) Milošević

Vežbe:

Кatarina (Stefan) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci