Dr Jelena S. Milošević

Docent

Departman za matematiku

Dr Jelena S. Milošević

Dr Jelena S. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 206

018/533 015, lok.119

Biografija

  Јелен Милошевић (девојачко презиме Живковић) је рођена 08.01.1979. године у Нишу, где је завршила основну школу  и Гимназију (природно математички смер) као одличан ученик. Филозофски факултет у Нишу, Одсек за математику уписује 1997.  и завршава у року  2001.  са просечном оценом 9.52. Постдипломске судије је уписала  2001. године,  смер математичка анализа, на Природно математичком факултету у Нишу, које завршава просечном оценом 10. Магистарску тезу под називом  „Осцилаторна својства решења нелинеарних диференцијалних једначина
BiografijaAngažovanjaPublikacije