(M451) Osnovi Furijeove analize

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Nebojša (Časlav) Dinčić

Vežbe:

Nebojša (Časlav) Dinčić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci