(M-248Fin P-6) Programski jezici

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u finansijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Marko (Svetislav) Milošević

Vežbe:

Dejan (Ivan) Mančev

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci